Skolstart

Skolstart: Namnlekar

inlägg_skolstart_namnlekar
Hej!
Snart är sommarlovet över och vi börjar en ny termin. Spännande! Jag tänkte att jag här på bloggen skulle ha ett litet mini-tema som jag väljer att kalla Skolstart med Grundlärarstudenten. Där samlar jag mina bästa tips inför skolstarten. I första inlägget tänker jag tipsa om något jag har skrivit om tidigare: Namnlekar. Mina tidigare inlägg hittar du här: Namnlekar att göra i en förskoleklass, 3 namnlekar att göra i en klass.

Att lära sig varandras namn är nyckeln till allt skulle jag säga. För att till exempel kunna skapa relationer och ett bra klassrumsklimat. Fler fördelar listar jag i mina tidigare inlägg. I detta inlägg ger jag er tips på 10 olika namnlekar. Klicka på läs mer! Fortsätt läsa ”Skolstart: Namnlekar”

Årskurs 2 · Årskurs 3 · Lektionsplanering Matematik · Matematik

Mätning – Lektionsplanering

Det här inlägget består av flera olika lektionsplaneringar (eller små uppgifter) med fokus på mätning. En del är tagna ifrån vår hemsida Matteäventyret, som har skapats tillsammans med ett par studenter från utbildningen. Andra är tagna ifrån kurser på utbildningen och ifrån hemsidor (länkas i så fall). Många utav lektionerna innehåller uppskattning.

Mätning på skolgården. Eleverna delas in i par och får sedan i uppgift att uppskatta längden och mäta olika objekt på skolgården.  Målet med lektionen är att eleverna ska träna på att uppskatta längd och att kontrollmäta. Eleverna ska efter lektionen veta vad ordet uppskatta betyder.  Frågepappret härintill kan laddas ner här.  Fortsätt läsa ”Mätning – Lektionsplanering”

Årskurs 1 · Årskurs 2 · Årskurs 3 · Grundlärarprogrammet · Lektionsplanering Biologi · Naturvetenskap och teknik, 15.0 hp

Biologi utomhus

Igår hade vi exkursion i Sunnersta backen, här i Uppsala. Vi går nu kursen Naturkunskap . Under dagen delades vi in i grupper om 6 personer och fick ett uppdrag. Min grupp fick i uppdrag att leta efter insekter och smådjur på land och till hjälp hade vi 2 olika sorters håvar. Vi hade tyvärr ingen vidare tur i letandet eftersom att det snöat och regnat, dagarna innan. Endast en spindel, en snigel, en fluga och en myra blev hittad (och en död humla). Vi fick sedan redovisa för de andra grupperna vad vi hittat för något, vilken art det var och varför vi tror att vi endast hittade de insekterna. Vilka uppdrag de andra grupperna fick kan ni läsa nedan. En del utav dessa uppdrag kan även användas till en utelektion/exkursion/utflykt i lågstadiet!

Naturbingo. Under hela dagen hade vi också i uppdrag (alla grupper) att samla saker som vi fått på en lista, till ett naturbingo som skulle äga rum i slutet av dagen. Naturbingot kan även användas i lågstadiet, men måste anpassas, då vi hade t.ex. olika lavar och olika mossor som vi skulle hitta. Exempel som kan stå på naturbingots lista kan vara: sten, mossa, bark, kotte, bär. Det gick till så att man fick välja ut nio saker som man har hittat på listan, och fick lägga ut dessa på en bingobricka (se bild nedan). Läraren har gjort iordning lappar med namn på alla saker som stod på listan och drar sedan slumpvis dessa. När man hör en sak som man har på sin bricka får man ta bort den. Den första grupp som fått bort alla sakerna ifrån sin bricka vinner.

Vi fick också reda på några olika sorters träd, det kommer jag lägga upp bilder på i ett separat inlägg. Exkursionen var en lyckad och lärorik dag, trots att det var kallt. Ser framemot utelektioner med mina framtida elever!

Gruppernas olika uppdrag:
1. Träd. Försök identifiera de träden ni hittar. Hur vet ni att det är just ett sådant träd, vad är känneteckande? Har några träd börjat få blad? I så fall, vilka?
2. Fröspridning. Hitta exempeel på olika typer av fröspridningsstrategier hos växter. (vind, djur, m.m)
3. Blommor. Vad blommar nu? Vilka blommande växter hittar ni? Samla in och sortera på lämpligt sätt.
4. Hur långt har våren kommit vid skidbacken? Närmare snön borde det vara mer vinter. Fundera på hur man skulle kunna undersöka detta.

5. Insekter och andra smådjur i vatten. Vad hittar ni för smådjur i vattnet och hur mycket?
6. Insekter och andra smådjur på land. Vad hittar ni för smådjur på land och hur mycket?
7. Fåglar. Vilka fågelarter ser ni och hur ser deras näbbar ut? Tjocka, smala, långa, korta? Vad äter de?