Årskurs 1 · Årskurs 2 · Årskurs 3 · Lektionsplanering Datakunskap · VFU 3

Sociala medier i de lägre årskurserna

socialamedier_idelägreårskurserna.png

Under veckan som kommer ska vi arbeta med sociala medier. Vi kommer att starta med en kort lektion för att få kännedom om elevernas förkunskaper. Eleverna ska få diskutera för och nackdelar med sociala medier samt få fundera över hur man har netikett (=regler för umgänge på internet).
Eleverna kommer att få diskutera frågorna:
– Vad är sociala medier?

– Vilka sociala medier använder ni?

Fortsätt läsa ”Sociala medier i de lägre årskurserna”

Årskurs 1 · Årskurs 2 · Lektionsplanering Datakunskap · VFU 3

Källkritik i skolan: Lektionsaktiviteter

källkritikiskolan

Under föreläsningen i källkritik fick vi några förslag på lektioner som vi kan göra med eleverna i de lägre årskurserna. Här är några av dem, ett par andra har jag kommit på själv och några har jag hittat på nätet.

Lektionsförslag

Fakta eller åsikt? Eleverna får olika meningar som eleverna sedan ska avgöra genom diskussion om det är fakta eller åsikt. Eleverna får genom den här övningen lära sig hur man avgör om en enkel text kan ha skrivits med en underliggande åsikt. Exempel på meningar: Äpplen är gott. Godis är onyttigt. Grisar är söta. Hönor låter konstigt. Tuppar är ståtliga.  Fortsätt läsa ”Källkritik i skolan: Lektionsaktiviteter”

Årskurs 1 · Årskurs 2 · Årskurs 3 · Lektionsplanering Datakunskap · VFU 3

Källkritik i skolan: Material för lågstadiet

källkritikiskolan

Inför VFU 3 så har vi under veckan fått några föreläsningar som vi kan använda oss av under praktiken, bland annat en föreläsning i källkritik. Den tog upp många bra aspekter på källkritik i lågstadiet och hur man praktiskt skulle arbeta med källkritik.

Det finns mycket att tänka på och ta upp när man pratar om källkritik. Det är bra för eleverna att tidigt lära sig hur man vet om en hemsida är pålitlig eller inte. Hur man värderar information, hur man ska söka och hur man ska förhålla sig till det.

Några punkter som man kan tänka på och som avgör tillförlitligheten:

 • Vem? Vem är skribenten?
 • Vad? Vad är det för typ av material?
 • Hur? Är det välformulerat eller slarvigt?
 • När? När publicerades den?
 • Varför? Varför finns den här informationen?
 • Jämför med andra källor! En faktas tillförlitlighet blir större om det finns fler oberoende källor.

Några punkter som man bör tänka på om man använder sökmotorer som google:

 • Hur du söker avgör vad du får för resultat. (Hela meningar eller sökord) Sökord är mer effektivt och du får oftast fram det du söker. 
 • Reklam visas oftast högst upp. Sökmotorer som Google får pengar för att visa dessa sökresultat först.
 • Vart du befinner dig med din dator avgör vilka resultat du får. Genom geolokalisering. 
 • Mobilanpassad sida kommer högre upp om du surfar från telefon.
 • Hur många besökare avgör vilka sidor som visas först. 

Eleverna ska få förståelse för att alla sökmotorer styr vad som visas först för dig när du söker och att första länken inte alltid är den som ger bäst information eller är mest tillförlitlig.

Material. Föreläsaren gav även förslag på olika material som berör källkritik, som jag har tittat igenom och som jag också tycker att man kan använda sig av: Fortsätt läsa ”Källkritik i skolan: Material för lågstadiet”