Årskurs 2 · Årskurs 3 · Lektionsplanering Svenska · Svenska III 7.5 hp

Lektionsserie – Faktatext

lektionsserie_NO

Denna lektionserie är en examinationsuppgift i kursen Svenska III för grundlärare Fk-3, 7.5 hp. Syftet med uppgiften var att öva på att göra en serie lektionsplaneringar med fokus på progression. Jag valde att göra en lektionsserie kring målen om att skriva faktatext, då jag aldrig tidigare gjort ett projektarbete med faktatexter. Serien sträcker sig över 5 lektioner och är tänkt att användas i årskurs 2. Nedan kan ni få tillgång till hela lektionsserien!

Centralt innehåll ur Lgr11 (Skolverket 2011a s. 248) som behandlas:

  • […]Förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras
    innehåll kan organiseras.

Kunskapskraven som behandlas ur Lgr11 (Skolverket, 2011a s. 253) är:

  • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Lektion 1
Lektion 1 kommer att utgå ifrån det konkretiserade målet: Förstå vad en faktatext är. Det inleds med att eleverna får komma in i ett dunkelt klassrum. Vid katedern har det byggts upp en liten skog med en igelkott och skogsljud hörs. Läraren läser en berättande text om en Igelkott, för att knyta an till elevernas tidigare erfarenheter. Läraren påminner begreppet berättande text och att de ska få höra en annan sorts text. Läraren uppmanar till att lyssna noga på om de två texterna skiljer sig åt och läser en faktatext. Eleverna får arbeta enligt arbetsmetoden EPA genom att först tänka enskilt, sedan diskutera i par och därefter tas tankarna upp i klassen. Läraren skriver upp på tavlan och genom det börjar eleverna forma en förståelse för begreppet faktatext.

Lektion 2 
Den andra lektionen baseras på den första genom att eleverna ska få samla fakta om igelkotten. Det konkretiserade målet: Öva på att samla in fakta. Eleverna får se en faktafilm. Klassen gör därefter gemensamt en tankekarta på tavlan genom texten vi läst under tidigare lektion och filmen, samt elevernas erfarenheter. Även det eleverna vill veta tas med.

Lektion 3
Vid tredje lektionen besöker klassen biblioteket där eleverna väljer ut en faktabok, som ska användas vid enskilt faktatext-skrivande. Det konkreta målet: Öva på att samla in fakta. Läraren upprepar vad en faktatext innebär genom att fråga eleverna. Sedan tar klassen hjälp av en bibliotekarie som visar upp några alternativ på faktaböcker för att väcka elevernas intresse. Eleverna letar i par efter sina böcker för att kunna diskutera med varandra om det är en faktabok de hittat, genom det här kan eleverna stötta varandra.

Lektion 4
Vid den fjärde lektionen eleverna repetera vad en faktatext innebär. Det konkretiserade målet: kunna känna igen en faktatext. Eleverna diskuterar i par vad en faktatext är och hur den ser ut. Som stöd använder faktatexten om igelkotten. Läraren fångar upp elevernas svar och skriver dem på tavlan likt en checklista för vad en faktatext är. Läraren visar sedan förslag på faktatexter och berättande texter där eleverna i par ska avgöra vilken utav dem som är en faktatext. Eleverna får möjlighet till att motivera sina svar. Läraren lyssnar på eleverna och bedömer vilken nivå de ligger på enligt formativ bedömning.

Lektion 5
Femte lektionen sorterar eleverna i par ut den fakta som de tycker är mest relevant om igelkotten. Det konkretiserade målet är: Öva på att välja ut fakta. Med färdiga meningar om igelkotten på papperslappar får de sortera. De får välja i vilken ordning som meningarna ska komma och vilka som de ska ta bort. Genom diskussion kan läraren få syn på elevernas erövrade kunskaper. Eleverna ta hjälp av varandras kunskaper och få hjälp i sin fortsatta utveckling.

 (Lektionsserien är tänkt att pågå och utökas med ytterligare lektioner. då denna uppgift bara fokuserade på att göra en del av en serie.)

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s