Självständigt arbete 1, 15.0 hp

Självständigt arbete 1: Konflikthantering och organiserade rastaktiviteter

sjalvstandigtarbete1_konflikthanteringochorganiseraderastaktiviteterUnder termin 6 och kursen Självständigt arbete 1 skrev jag och Rebecca Ögren ett arbete om sambandet mellan organiserade rastaktiviteter och mindre konflikter. Hoppas ni vill ta del av vårt arbete! 

Abstract:
Vår studie syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan skolor som arbetar med organiserade rastaktiviteter som kan leda till minskade konflikter mellan eleverna. Studien genomfördes med observationer och kompletterande intervjuer. Observationerna och intervjuerna genomfördes under ett antal dagar på fyra skolor där syftet var att jämföra skolor som hade organiserade rastaktiviteter med skolor som inte hade det, vi undersökte konflikter och tid för konflikthantering. Vi är medvetna om att studien som genomförts är relativt liten skala vilket leder till att vi tar det i beaktning i slutresultatet och även tar hänsyn till utomliggande faktorer i vår studie. Med denna studie önskar vi att tydliggöra och studera potentiella samband mellan organiserade rastaktiviteter och konflikthantering. Resultatet i vår studie visar att arbete med organiserade rastaktiviteter i viss mån leder till en minskad hantering av konflikter inom den lägre skalan, såsom utanförskap i en specifik lek, på vilket sätt leken ska organiseras osv. Eftersom studien är genomförd i en mindre skala kan man dock inte dra generella slutsatser av hur det ser ut på majoriteten av skolor. Sammanfattningsvis kan vi inte bevisa att organiserade rastaktiviteter minskar konflikter. Vår studie visar dock att i specifika fall, som i de klasser med organiserade rastaktiviteter som vi har observerat, minskade konflikterna.

Här kan du läsa vårt självständiga arbete: Konflikthantering och organiserade rastaktiviteter

Ge jättegärna feedback och tankar i kommentarerna nedan!

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s