Förskoleklass · Lärande lek · Tema Trafik · Tema Vår · Tematiskt arbetssätt

Tema Vår: Trafik i förskoleklass

inlägg_tematrafik

Hej! I detta inlägg beskriver jag detaljerat temat trafik som vi hade under vårterminen i min förskoleklass. Eleverna uppskattade verkligen detta tema och ville absolut inte gå vidare till något nytt vilket är ett bra betyg :). Temat innehåller beskrivning till 7 lektioner kring temat trafik samt material för att genomföra dem. Temat kan med fördel användas i högre årskurser eller i förskolan genom att lägga till eller ta bort lektioner. Klicka på läs mer för att ta dig vidare! 
Fortsätt läsa ”Tema Vår: Trafik i förskoleklass”

Lektionsplanering Biologi · Naturkunskap · Naturvetenskap och teknik, 15.0 hp

Året runt i naturen: Naturruta. Inlägg 2

Läs första inlägget här. (Där beskrivs även projektet)

naturruta.jpg

Det var ett tag sedan jag besökte min naturruta och mycket har hänt sedan dess. (Inlägget har blivit försenat på grund av för mycket studier). Båda naturrutorna har utsatts för både sol, regn och snö.

Naturruta 1.  En snabb genomgång om hur naturrutan såg ut sist jag var där: Naturruta nummer 1 är som tidigare nämnt placerad i Frodeparken i Uppsala. Naturrutan påverkas av mycket mänsklig aktivitet och har mycket begränsat solljus. I naturrutan finns fyra träd, marken är täckt av löv, lera och kort färglöst gräs. Marken är delvis fuktig och delvis torr.

Fortsätt läsa ”Året runt i naturen: Naturruta. Inlägg 2”

Årskurs 1 · Årskurs 2 · Årskurs 3 · Grundlärarprogrammet · Lektionsplanering Biologi · Naturvetenskap och teknik, 15.0 hp

Biologi utomhus

Igår hade vi exkursion i Sunnersta backen, här i Uppsala. Vi går nu kursen Naturkunskap . Under dagen delades vi in i grupper om 6 personer och fick ett uppdrag. Min grupp fick i uppdrag att leta efter insekter och smådjur på land och till hjälp hade vi 2 olika sorters håvar. Vi hade tyvärr ingen vidare tur i letandet eftersom att det snöat och regnat, dagarna innan. Endast en spindel, en snigel, en fluga och en myra blev hittad (och en död humla). Vi fick sedan redovisa för de andra grupperna vad vi hittat för något, vilken art det var och varför vi tror att vi endast hittade de insekterna. Vilka uppdrag de andra grupperna fick kan ni läsa nedan. En del utav dessa uppdrag kan även användas till en utelektion/exkursion/utflykt i lågstadiet!

Naturbingo. Under hela dagen hade vi också i uppdrag (alla grupper) att samla saker som vi fått på en lista, till ett naturbingo som skulle äga rum i slutet av dagen. Naturbingot kan även användas i lågstadiet, men måste anpassas, då vi hade t.ex. olika lavar och olika mossor som vi skulle hitta. Exempel som kan stå på naturbingots lista kan vara: sten, mossa, bark, kotte, bär. Det gick till så att man fick välja ut nio saker som man har hittat på listan, och fick lägga ut dessa på en bingobricka (se bild nedan). Läraren har gjort iordning lappar med namn på alla saker som stod på listan och drar sedan slumpvis dessa. När man hör en sak som man har på sin bricka får man ta bort den. Den första grupp som fått bort alla sakerna ifrån sin bricka vinner.

Vi fick också reda på några olika sorters träd, det kommer jag lägga upp bilder på i ett separat inlägg. Exkursionen var en lyckad och lärorik dag, trots att det var kallt. Ser framemot utelektioner med mina framtida elever!

Gruppernas olika uppdrag:
1. Träd. Försök identifiera de träden ni hittar. Hur vet ni att det är just ett sådant träd, vad är känneteckande? Har några träd börjat få blad? I så fall, vilka?
2. Fröspridning. Hitta exempeel på olika typer av fröspridningsstrategier hos växter. (vind, djur, m.m)
3. Blommor. Vad blommar nu? Vilka blommande växter hittar ni? Samla in och sortera på lämpligt sätt.
4. Hur långt har våren kommit vid skidbacken? Närmare snön borde det vara mer vinter. Fundera på hur man skulle kunna undersöka detta.

5. Insekter och andra smådjur i vatten. Vad hittar ni för smådjur i vattnet och hur mycket?
6. Insekter och andra smådjur på land. Vad hittar ni för smådjur på land och hur mycket?
7. Fåglar. Vilka fågelarter ser ni och hur ser deras näbbar ut? Tjocka, smala, långa, korta? Vad äter de?