Arbetsmetoder · Lektionsplanering

Bästa idébanken för lektioner

pinterest1.pngLektion.se i all ära, men den bästa idébanken till mina lektioner har alltid varit Pinterest.
Pinterest har ett större utbud än lektion.se och visar mer exempel på hur man kan göra rent praktiskt. Däremot är lektion.se fortfarande bäst när det gäller arbetsblad. Om ni inte redan tidigare har kikat in pinterest så tycker jag att ni ska göra det, och om det finns någon som har testat – men inte är helt övertygad – läs vidare! Här nedanför finner ni en guide över hur man kan använda pinterest som lärare, och vad det finns för fördelar. Fortsätt läsa ”Bästa idébanken för lektioner”

Årskurs 1 · Årskurs 2 · Årskurs 3 · Lektionsplanering Biologi · Naturvetenskap och teknik, 15.0 hp

Hjärnan och nervsystemet – Lektionsplanering

minitema

Ett mini-tema-arbete med hjärnan och nervsystemet i fokus. Temaarbetet pågår under 4 lektioner. 
Lektion 1
– Lektionen inleds med ett frågespel genom appen Kahoot, där eleverna får svara på frågor som: ”Vad är hjärnan” och ”Vad gör nerverna”. Eleverna får sedan se en film om hjärnan ifrån UR.se. (Kolla in den här.)  Vi pratar sedan i helklass om våra reflektioner och tankar om vad vi sett. 

Lektion 2 – Vi ska i klassen rita upp en kropp på ett stort papper. På pappret ska vi även rita ut hjärnan, ryggmärgen och nervsystemet. Läraren illustrerar sedan hur  en nervsignal går igenom armen genom ryggmärgen till hjärnan. Vi kommer även här att prata om de fem sinnena. Eleverna kommer sedan att få utföra expermient med nerverna genom att  (till exempel) leka ”bulleribock” och ”slå” med en hammare på knäet.

Lektion 3 – Under lektion 3 kommer vi att göra en utflykt till Naturhistoriska muséet och titta på utställningen om hjärnan.

Lektion 4 – Under den sista lektionen inleder vi med att använda samma app som vi inledde temaarbetet med. Vi använder samma frågor på Kahoot och så får eleverna (och läraren) se om elevernas kunskaper har utvecklats. Vi avslutar sedan genom att eleverna får göra en kort skrivuppgift där de ska skriva meningar med några stödord som hjälp. Eleverna ska beskriva hur det fungerar på en grundläggande nivå.