Okategoriserade

Undervisningsmoment

Undervisningsmoment

I årskurs 3 på Almtunaskolan har eleverna i SO arbetat med historia och de olika tidsåldrarna; stenåldern, bronsåldern och järnåldern”. Momentet som jag valde att utföra är då en del i deras lektionsserie som handlar om tidsåldrar.

 

Innehåll

Som ett sidospår och introduktion till medeltiden som de sedan ska läsa om i fyran, presenterade och undervisade jag om Riddare, eftersom att de redan lärt sig det mesta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Genom uppgifterna och informationen jag gav dem utförde vi både kriterier från kursplanen i historia och svenska för årskurs 3 samtidigt.

 

Enligt kursplanen i historia för årskurs 3 står det bland annat att eleverna ska ha kunskaper om olika tolkningar av tidsperioder och händelser. De ska kunna separera på tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. De ska kunna utveckla en kronologisk överblick över hur både kvinnor och män har skapat och förändrat samhällen och kulturer genom tiderna. Eleverna ska kunna ge exempel på händelser och människors levnadsvillkor under olika tidsperioder, samt gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu. (Lgr 11, Skolverket) Vi la mest fokus vid att eleverna efter denna lektion skulle kunna avgöra hur människorna levde under “riddartiden”, när “riddartiden” utspelade sig och  vad som var skillnaden mellan att leva då och nu.  

 

Enligt kursplanen i Svenska för årskurs 3 ska undervisningen stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva, vilket vi genom att välja ämnet riddare som barnen redan är bekanta med (genom filmer, böcker och historier) uppnådde. Genom att välja ett ämne av intresse, blev de mer engagerade till att skriva. Eleverna ska enligt kursplanen utveckla sin förmåga att skapa texter, kunna formulera sig och kommunicera i tal och skrift. De ska kunna skapa texter där ord och bild samspelar. De ska öva upp sin handstil, samt öva språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken samt stavningsregler. Genom att välja en uppgift där eleverna får skriva en historia och sedan måla en bild till uppnår vi det målet, då de får träna språkets struktur på egenhand och koppla text med bild. De ska lyssna och kunna återberätta i olika samtalssituationer. De ska få språkliga strategier för att minnas och lära, tillexempel att skriva ned något man tidigare pratat om. I mitt moment förklarade jag och med eleverna diskuterade kring begreppet riddare, genom att återberätta detta genom text och bild får de även minnas. (Svenska kursplan Lgr 11)

 

Arbetssätt

Jag har tänkt genomföra detta moment genom att först hålla ett föredrag där jag samtidigt samtalar med klassen om begreppet Riddare genom en powerpoint. Senare läser jag även upp en text (http://www.ungafakta.se/lattlast/riddare/) och låter eleverna följa med i texten på storskärm. Jag ger dem sedan en uppgift att enskilt skriva en historia om riddare samt rita en teckning, där jag ber dem att använda informationen som både jag och de tillsammans pratat om under föregående genomgång.

 

Jag väljer att genomföra detta moment eftersom att jag samtidigt som jag får en chans att utöka deras kunskaper i såväl svenska som historia så utgår jag även ifrån deras intressen, vilket förhoppningsvis gör så att de får lättare att ta till sig informationen.

 

Målen med lektionen är att eleverna ska få ett en förståelse för begreppet “riddare” samt utveckla sin läs och skrivförmåga.

Utfall

Genom att jag ger dem en följduppgift efter genomgången, att skriva en historia, som riktar sig till det vi just pratat om så får jag reda på vad eleverna tagit till sig. Genom att göra den uppgiften får de också bearbeta och repetera informationen samtidigt som de får utveckla sin egen berättarteknik och stavningsformer samt skrivregler.

 

Reflektion

Översiktligt seende utav undervisningstillfället gick bra, då jag fick säga det mesta som jag planerat att berätta. Ett minus var att jag inte hade tillräckligt med koll på tiden. Jag tog mycket tid till att eleverna själva fick prata om deras egna erfarenheter än vad jag hade planerat med från början, men samtidigt var det en uppsida eftersom att de kunde ta lärdom av varandras erfarenheter och vi fick mycket chans till att diskutera om hur det egentligen kunde sett ut under tidsperioden. En del frågor som eleverna också ställde kunde jag inte svara på, men kunde kolla upp senare.

 

Vad som kan utvecklas till nästa gång är att ha lite mer uppsikt över tiden, eftersom att den snabbt rinner iväg samt ha mer fakta om sidospår för att kunna svara på eventuella följdfrågor.

 

Referens

Lgr 11 (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverket. Stockholm: Fritzes.
Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s