Årskurs 2 · Årskurs 3 · Lektionsplanering Biologi · Naturkunskap · Naturvetenskap och teknik, 15.0 hp

Exkursion: Utedag Vendel

Idag har vi varit på exkursion igen. Denna gången besökte vi vendelsjön, där vi fick studera fåglar. Vi fick varsin kikare och18552748_10211070095525173_1181890245_o.jpg sedan fick vi vandra en bit från bussen till sjön, där vi möttes av mycket fågelskrik. Skrattmåsarna var det första fåglarna vi såg, då de hade tagit över nästan hela sjöområdet. Min grupp hittade även fåglarna: Grågås, skedand, tofsvipa, rödbena och havsörn.
Vi fick även klättra upp i ett fågeltorn och studera fåglarna.

Sedan bar det av till Svart sjön, en myrsjö. Där studerade vi växter vid myren och borrade ner i myren för att se dess olika lager. Marken vid myren var väldigt mjuk och man sjönk ner mycket ibland. Det var ungefär som att gå på en madrass, fylld med vatten, en vattensäng. När vi borrade oss ner i myren så fick vi se vilka olika lager den bestod av. Först ett väldigt blött lager, sedan ett lite torrare, där det befann sig vissa större växter och sedan ett längst ned (ca 4m ner) fann vi ett lager med fin lera.

Innan vi hoppade på bussen fick vi i skogen syn på ett skelett (!). Troligen ifrån en älg eftersom att benen var så stora. Vi letade lite till och fann allt flera skelettbitar.

Sedan begav vi oss till Viksta stentorg, som är uppsalaåsens högsta punkt. Här fann vi ett stort område med rundslipade stenar. Där satt vi oss för en välbehövlig lunch och sedan var det dags för naturbingo. Det här gjorde vi även förra exkursionen, läs om det här. Denna gång letade vi efter bland annat:  lavar, konsumenter, producenter och djurspår.

Vårt sista stopp blev vid Vendels kyrka. Där fick vi studera kyrkan och titta på fynd det gjort ifrån skepp som tidigare kunde seglat till platsen. Vi samlades sedan i grupper och fick berätta vårt bästa fynd ifrån platsen, det vi tyckte var mest intressant.


Avslutningsvis, en givande dag. Jag tänker mig att jag även kan utföra fågelskådning med mina framtida elever, men att man förenklar övningen genom att ge eleverna bilder på vilka fåglar de kan leta efter så att de snabbt kan identifiera dem själva.

Jag kan även tänka mig att använda mig utav naturbingot, inte bara i biologiska sammanhang utan även i andra ämnen, där man även där kan förenkla uppgiften genom att välja lättare saker att leta efter och kanske ge dem bilder innan.

Att avsluta med att berätta för kompisarna vilket fynd man själv har gjort och varför just det fyndet på platsen var intressant var en smart avslutning, som jag själv kan tänka mig få användning av.

Årskurs 1 · Årskurs 2 · Årskurs 3 · Grundlärarprogrammet · Lektionsplanering Biologi · Naturvetenskap och teknik, 15.0 hp

Biologi utomhus

Igår hade vi exkursion i Sunnersta backen, här i Uppsala. Vi går nu kursen Naturkunskap . Under dagen delades vi in i grupper om 6 personer och fick ett uppdrag. Min grupp fick i uppdrag att leta efter insekter och smådjur på land och till hjälp hade vi 2 olika sorters håvar. Vi hade tyvärr ingen vidare tur i letandet eftersom att det snöat och regnat, dagarna innan. Endast en spindel, en snigel, en fluga och en myra blev hittad (och en död humla). Vi fick sedan redovisa för de andra grupperna vad vi hittat för något, vilken art det var och varför vi tror att vi endast hittade de insekterna. Vilka uppdrag de andra grupperna fick kan ni läsa nedan. En del utav dessa uppdrag kan även användas till en utelektion/exkursion/utflykt i lågstadiet!

Naturbingo. Under hela dagen hade vi också i uppdrag (alla grupper) att samla saker som vi fått på en lista, till ett naturbingo som skulle äga rum i slutet av dagen. Naturbingot kan även användas i lågstadiet, men måste anpassas, då vi hade t.ex. olika lavar och olika mossor som vi skulle hitta. Exempel som kan stå på naturbingots lista kan vara: sten, mossa, bark, kotte, bär. Det gick till så att man fick välja ut nio saker som man har hittat på listan, och fick lägga ut dessa på en bingobricka (se bild nedan). Läraren har gjort iordning lappar med namn på alla saker som stod på listan och drar sedan slumpvis dessa. När man hör en sak som man har på sin bricka får man ta bort den. Den första grupp som fått bort alla sakerna ifrån sin bricka vinner.

Vi fick också reda på några olika sorters träd, det kommer jag lägga upp bilder på i ett separat inlägg. Exkursionen var en lyckad och lärorik dag, trots att det var kallt. Ser framemot utelektioner med mina framtida elever!

Gruppernas olika uppdrag:
1. Träd. Försök identifiera de träden ni hittar. Hur vet ni att det är just ett sådant träd, vad är känneteckande? Har några träd börjat få blad? I så fall, vilka?
2. Fröspridning. Hitta exempeel på olika typer av fröspridningsstrategier hos växter. (vind, djur, m.m)
3. Blommor. Vad blommar nu? Vilka blommande växter hittar ni? Samla in och sortera på lämpligt sätt.
4. Hur långt har våren kommit vid skidbacken? Närmare snön borde det vara mer vinter. Fundera på hur man skulle kunna undersöka detta.

5. Insekter och andra smådjur i vatten. Vad hittar ni för smådjur i vattnet och hur mycket?
6. Insekter och andra smådjur på land. Vad hittar ni för smådjur på land och hur mycket?
7. Fåglar. Vilka fågelarter ser ni och hur ser deras näbbar ut? Tjocka, smala, långa, korta? Vad äter de?