Specialpedagogik 5.0 hp

Mentalisering och mentaliseringsförmåga

mentalisering
Under kursen specialpedagogik (5.0hp) har ett centralt begrepp varit mentalisering och även mentaliseringsförmåga. Det är viktigt att ha en god mentaliseringsförmåga som lärare, men vad innebär det? 

Fortsätt läsa ”Mentalisering och mentaliseringsförmåga”