Arbetsmetoder · EPA · Kooperativt lärande

EPA

epa
EPA,
är en arbetsmetod/struktur som kan användas till diskussion för att lösa ett problem. Vi har främst fått lära oss den här metoden i vår kurs Matematik 2 för grundlärarprogrammet. Metoden går ut på att eleverna först får tänka enskilt en stund (minst 1min) och sedan diskutera sina tankar med bordskamraten och sedan delas tankarna i hela klassen. 

Fördelar med den här metoden är att den gör så att alla eleverna får chans att tänka själva och diskutera tankarna utan att endast någon elev förklarar det för hela klassen. En annan fördel är att eleverna som inte förstår får chans att förstå med hjälp av kompisen och att läraren får mer uppfattning om varje elevs kunskaper.

Kooperativt lärande har skrivit om denna metod på deras hemsida, det kan vara värt att kolla in.
Har du några erfarenheter om EPA? Vad tycker du om metoden? Nackdelar/fördelar?