Årskurs 3 · Lektionsplanering Religion · Religionskunskap

De abrahamitiska religionerna

Under kursen religionskunskap har vi fått arbeta med en lektionsplanering med valfritt tema. Vi valde att beröra de abrahamitiska religionernas högtider.

Syftet. Syftet med undervisningen är att eleverna ska få lära sig olika högtider inom islam, kristendomen och judendomen. Eleverna har pratat om olika livsåskådningar och dess kategorier varav religion är en av dem och de har då fått lära sig om de tre abrahamitiska religionerna. Undervisningen är anpassad till årskurs 3.

Centralt innehåll och kunskapskrav
Vi har valt denna punkt ur det centrala innehållet i LGR11: ”Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom”. Målet med lektionsplaneringen är att eleverna efter lektionen ska kunna ge exempel på någon högtid från kristendomen, islam och judendomen.

Lektionens innehåll. Innehållet vi valt att beröra är viktigt för att eleverna ska kunna få en förståelse för de olika religionerna och kunna relatera till dem. Eftersom att vårt samhälle idag är så mångkulturellt med människor som har olika livsåskådningar är det viktigt att samtala och få kunskap om dessa. Vi har valt att arbeta med högtider för att det är något som berör alla elever oavsett härkomst och livsåskådning.

Lektionens genomförande. Lektionen börjar med en diskussion i klassrummet där eleverna får minnas vad de har lärt sig om de abrahamitiska religionerna under tidigare lektioner. Vi kommer även diskutera vad en högtid är och skriva en tankekarta på tavlan. Eleverna kommer sedan att delas in i grupper om 3 och blir tilldelad varsin religiös högtid. Högtiderna eleverna ska redovisa om kommer att vara de muslimska högtiderna Al-Hidjra och Ramadan, de judiska högtiderna Lövhyddofesten (Sukkot) och Ljuständningsfesten (Chanukkah) samt de kristna högtiderna påsk och jul. När momentet kring högtiderna är slut ska de ha en färdig produkt, en ”väggbok”. Den så kallade väggboken kommer att bestå av ett stort färgpapper med en eller flera texter beroende på hur eleverna lägger upp sitt arbete och på pappret kommer det även att vara tillhörande bilder. Eleverna kommer först att få en faktatext om sin högtid och sedan kommer de att välja ut de delar ur texten som de tycker är viktigast för att de sedan ska kunna skriva en egen faktatext om högtiden. Eleverna ska helst formulera om meningarna men får även skriva av texten och lägga till citattecken. Genom det här arbetssättet får eleverna lära sig att ta ut det väsentliga ur en text och även att samarbeta med sina klasskamrater. Vi har av olika skäl valt att ge eleverna faktatexter som vi själva bestämt för att undvika fallgropen att de hittar en text som är utanför deras kunskapsnivå då de inte arbetat med avancerade faktatexter tidigare eller lärt sig att vara källkritiska. Då tanken är att dessa arbeten ska hänga på klassrumsväggen får de även utrymme att träna på det formella. De får träna på att skriva fint och att använda sig av stor bokstav och punkt. Det är ett bra sätt för att eleverna ska känna att arbetet de lägger ner är meningsfullt då de får visa upp vad de arbetat med och vad de lärt sig. Eleverna ska sedan rita bilder, alternativt söka upp bilder på internet som kan representera högtiden.

Examination/Bedömning. De får sedan i grupp redovisa inför klassen. Genom redovisningen får läraren en uppfattning av vad eleverna lärt sig och eleverna kan utifrån det examineras och bedömas. Att redovisa inför klassen är ett bra sätt för eleverna att lära sig att stå inför en grupp och prata.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s