Ordklasser

VFU 2 Lektionsplanering Adjektiv

Under min andra VFU har jag fått hålla i ett eget arbetsområde, som var de tre ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. Denna lektion är en del i det området.

Årkurs och ämne: Årskurs 2. Svenska.Ordklasser Adjektiv.

Kursplanens syfte: 

Börja få förståelse för begreppen ordklass och adjektiv, och hur man kan sortera upp ord.

Centralt innehåll som ska behandlas (Lgr11):

Att genom undervisningen ges möjlighet till att utveckla sina kunskaper i språkets struktur. Att öva sina kunskaper i ordklassen adjektiv.

Fortsätt läsa ”VFU 2 Lektionsplanering Adjektiv”