Nedladdningsbart material: Matematik: Hälften & dubbelt

streck
dubbeltochhälftenSpelet – Hälften och dubbelt – Vem kommer först?
Om materialet: Detta material är ett spel som berör matematik och området hälften och dubbelt. Till spelet behöver du en tärning och två markörer. Spelet är på 2 A4 och går att skriva ut både i färg och svartvitt. Det rekommenderas att man laminerar spelet för längre hållbarhet. Spelet är gjort för 2- 4 spelare, men går att spela själv om man tävlar med olika markörer mot varandra. Materialet går att användas i årskurs 1 och äldre.
Spelet går ut på att man ska slå tärningen och sedan dubbla eller halvera det på tärningen, för att lära sig begreppen ”hälften och dubbelt”.

Regler: Börja på “start”. Läs vad som står på rutan du står på. (Står du på “Start” går du lika många steg som tärningen visar). Slå sedan tärningen. Om det står “dubbelt” på rutan går du dubbelt så många steg som tärningen visar. Står det “hälften” går du hälften så många steg. Står det “lika många” så går du lika många steg som tärningen visar. Blir det udda, stå kvar på samma ruta. Den som kommer först till “mål” vinner!

Materialet finner du här: Spelet – Hälften och dubbelt – Vem kommer först?

streck

Kedja hälften och dubbelt. 
kedjahälftenochdubbelt_minibild.pngDetta material består av 16 kort med fram och baksida som tillsammans bildar en kedja. På varje kort står det ett svar och en fråga. T.ex.
Jag har 0. Vem har dubbelt så mycket som 6?
Den eleven som har 12 som svar på sitt kort ska då svara med. Jag har 12. Och sedan fortsätta med sin fråga. Dessa kort går att använda i helklass, i grupp eller enskilt (då man kan lägga korten på bordet efter varandra).

Materialet finner du här: Dubbelt och hälften – Kedja

streck

Annons