Grundlärarprogrammet F-3

240 hp

Termin 1

 • Lärande och utveckling med inriktning mot grundlärare F-3, 10.0 hp
 • Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, 7.5 hp

 • Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3, 7.5 hp

 • VFU 1, utbildningsvetenskaplig kärna, grundlärare Fk-3, 5.0 hp

Termin 2

 • Engelska för grundlärare, årskurs F-3, 15.0 hp

 • Bild och musik, grundlärare Fk-3, 15.0 hp

Termin 3

 • Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15.0 hp
 • Matematik II för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3, 15.0 hp

Termin 4

 • Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare, 10.0 hp

 • VFU 2, utbildningsvetenskaplig kärna, grundlärare Fk-6, 10.0 hp

 • Ledarskap för grundlärare, 10.0 hp

Termin 5

 • Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, 15.0 hp

 • Samhällsorienterande ämnen för F-3, 15.0 hp

 

Annons